04 Haziran 2015

Toprak üzerinde gezip dolaşırken, bir gün gelip de o çiğnenen topraktan bir parça olacağımız gerçeğini kavrayıp, hayatımızı bu kavrayışın ışığı altında tanzim edebilmemiz için, ancak Kur’ân-ı Kerîm’in engin muhtevâsına îman ve muhabbet ile eğilmemiz gerekmektedir. Yavrularımızın da hayat ve sonrasına dâir olgun bir görüş ufkuna sahip olmaları için, evveliyetle anne-babalara vazife düşmektedir.