04 Eylül 2023

Maddî-mânevî her fetret devrinden kurtuluşun en mühim vesîlesi, Kur’ân hizmetlerindeki gayretlerdir. Modern bir câhiliye devrine dönmüş olan günümüzde, bütün ümmetin yeniden öz benliğine dönüşünü temin edebilecek en mühim hizmet de, Kur’ân-ı Kerîmʼe olan rağbeti artırabilmektir.