03 Eylül 2016

Şeyh Sâdî buyurur:

“Edep, terbiye ve iyi huy; Allâh’ın nûrundan bir taçtır. Onu başına koy, istediğin yere git. Her yerde îtibar görürsün.”