02 Mayıs 2015

İmâm Şâfiî Hazretleri buyurur:

“Bir adam görünüşte ne kadar güzel ahlâklı olursa olsun, bile bile vicdansız ve kötü huylu adamları dost edinirse, ahlâksızlıkta onlarla müşterek sayılır.”