02 Kasım 2022

İbadet ve hayırlar, kulun Rabbiyle arasında kalması gereken sırlardır. Bu sırları lüzumsuz yere fânîlere duyuran, binbir zahmetle ekip biçtiği mahsulünü rüzgâra kaptıran kimse gibidir.

Unutmayalım ki kıyâmet günü ibadet ve hayırların ecrini ancak Allah Teâlâ verir; fânîler değil!