02 Eylül 2014 Salı

“Müslümanların en fazîletlisi kimdir?” diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz (s.a.v.):

“Dilinden ve elinden müslümanların emniyette olduğu kimse.” cevâbını vermiştir. (Buhârî, Îmân 4, 5, Rikâk 26)