01 Temmuz 2016

Ramazân’ın en müstesnâ gecesi, fazilet bakımından bin aydan daha üstün olan “Kadir Gecesi”dir.

Kadir Gecesi, Cenâb-ı Hakk’ın Peygamber Efendimiz’in ümmetine mahsus olarak ihsân ettiği muhteşem bir mânevî hazinedir…

İhtişam, azamet, kıymet ve ehemmiyetine binâen hakkında müstakil bir sûre inmiş ve birtakım hadîs-i şerîflerle de açıklanmıştır.

O gecenin şerefine binâen, melekler ve beraberindeki Cebrâilʼin de yeryüzüne ineceği bildirilmektedir.

Şafak ağarıncaya kadar bir selâm ve selâmet gecesidir. Demek oluyor ki Kadir Gecesi;

‒Kendisinde Kur’ân indirilmekle nurlanmış,

‒Başta Cebrâil -aleyhisselâm- olmak üzere melek akınlarıyla ulvîleşmiş,

‒Mü’minlere görünmez rûhânîler tarafından selâmlar yağdırılan; selâmet kapılarının açıldığı, feyz u bereket dolu bir ebediyet ve İslâmiyet hatırasıdır.