01 Mart 2023

Gerçek bir mü’min, hassas ve rakik kalpli bir insandır. Kendi ebedî kurtuluşunun, başkalarının da kurtuluşu için hizmet ve gayret etmekten geçtiğini bilen insandır. Zira yüce dînimiz İslâm, sırf kendi menfaatini düşünen, kaba, bencil ve cimri bir insan tipini reddediyor.