01 Eylül 2023

Bir kötü alışkanlığı bırakan kişinin, onu hatırlatacak şeyleri de hayatından çıkarması îcâb eder. Meselâ;

  • Kumar haramdır, zar ve iskambil kâğıtlarından da -kumarı hatırlattığı için- uzak durmak gerekir. “Kumarsız oyunlarda zarı kullanabiliriz, bunun zararı olmaz.” dememek îcâb eder.
  • Zinâ haram olduğu gibi; zinâya götüren davranışlar, ihtilât, tesettürsüzlük ve benzerleri de haramdır.
  • Dînimizde tevhîd inancı çok mühim olduğu için; resim, heykel, biblo gibi tasvirlere tâzîm edilmesi, yani hürmeten duvarlara asılması da men edilmiştir. Zira insanlık tarihinde putperestlik de bu şekilde doğmuştur. Tevhîd inancının ise ortaklığa aslâ tahammülü yoktur.

Velhâsıl yüce dînimiz İslâm, şirk, küfür ve haramlara açılan kapının anahtar deliğini dahî kapatmıştır. Müslümanın vazifesi, ilâhî hudutları zorlamamak, helâl dâiresi içinde gönül huzuruyla yaşamaktır.