Vakıf Budur

Mevlânâ diyor ki:

“Bana diyor, Şems diyor, bir şey öğretti diyor. (Kalbime bir şey nakşetti diyor.) Dünyada bir üşüyen varsa diyor, sen Celâleddîn, ısınma hakkına sahip değilsin dedi diyor. Ben de üşüyorum diyor. Biliyorum ki dünyada çok muzdarip var, üşüyen var, ben de üşüyorum.” diyor.

Vakıf budur. Bugün Suriyeliler üşürken kendi durumumuzu bir düşünmemiz lâzım.

Mevlânâ seviyesi bu. Mevlânâ’nın ilmi de, zâten onu Mesnevî’de gösteriyor, diğer eserlerinde gösteriyor. Fakat esas olan, Mevlânâ’nın bu rûhu çok mühim. Yani nasıl bir Rasûlullah Efendimiz’in hâliyle hâllenmiş? “Bir üşüyen varsa ben ısınma hakkına sahip değilim.” diyor.