Tarihe Yolculuk

Târih Baba der ki:

Osman Gâzî ve nesli gibi diğergâm, gönül eri ve kendisini Cenâb-ı Hakk’a adayan âbide insanlara sahipsen,

Tebaasıyla mahkemeye çıkarak bütün dünyâya örnek bir adalet anlayışı tevzi eden bir Fâtih’in varsa,

Hazret-i Mevlânâlar, Yunuslar ve Hüdâyîler gibi yüreklerini dergâh yapan gönül erlerin ve onlardan feyz alarak izlerini tâkip eden güzel insanların varsa,

Bir karmcanın hukukunu düşünen Kânûni Sultan Süleyman’ın varsa,

Sinesi Kur’ân’la dolmuş analar, arslan yürekli yiğitler doğuruyorsa,

Dünyâ, senin gözünde küçülmüş, âhiret saadeti ve Allâh rızâsı bir ideal hâline gelmişse;

SEN BÜYÜK MİLLETSİN!..

Yayın: Erkam Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2006

Eseri temin etmek için tıklayınız….