Necâşî

İkinci Habeşistan Hicreti (Nübüvvetin 5. Senesi)

Osman Nuri Topbaş
HAZRET-İ MUHAMMED MUSTAFÂ -sallâllâhu aleyhi ve sellem- 1 [Mekke Devri] | İÇİNDEKİLER Mekkeli müşrikler, gelen Muhâcirlerin Habeşistan’da hüsn-i kabûl gördüklerini öğrendiklerinde, bundan büyük bir endişe...

NÜBÜVVETİN ALTINCI SENESİ / Kureyş’in Necâşî’den Muhâcirleri Geri İstemesi

Osman Nuri Topbaş
HAZRET-İ MUHAMMED MUSTAFÂ -sallâllâhu aleyhi ve sellem- 1 [Mekke Devri] | İÇİNDEKİLER Birinci Habeşistan hicretine pek aldırmayan Kureyş müşrikleri, orada Muhâcirlere gösterilen güzel muâmeleden haberdâr...