Makasın ağzı açık kalırsa

Hurâfeler ve Bâtıl İnançlar (15 Ağustos 2023)

Osman Nuri Topbaş
Bazı yörelerde, hiçbir İslâmî temeli bulunmadığı hâlde dindenmiş gibi nakledilen ve birçoğu bâtıl dinlerin bakiyeleri olan birtakım hurâfelerin ortaya çıkmış olduğu mâlumdur. Aslâ îtibar edilmemesi...