Hadîs-i şerîf:

07 Mart 2015

Osman Nuri Topbaş
Hadîs-i şerîfte buyrulur: “Birbirinizi çekememezlik gibi kötü huylara kapılmayınız. Öfke ve hıncınızı birbirinizden çıkarmaya kalkmayınız. Birbirinizin ayıplarını araştırmayınız. Başkalarının konuştuklarına kulak kesilmeyiniz… Ey Allâh’ın kulları!...