Şehrullah

Rabbimiz’in kurduğu semâ takviminde on iki aydan bazılarını, diğerlerine göre Cenâb-ı Hak lûtuf olarak daha üstün kılmıştır. İşte Receb ayı da bu üstün kılınan aylardan biridir. Bu aya “şehrullah” deniyor, “Allâh’ın ayı” denmiş oluyor.

Bir Regâib Kandili geçirdik. Önümüzde Mîrac Kandili var bu ayda. Efendimiz’e, yalnız Efendimiz’e mahsus, semâlara çıktığı bir, Cenâb-ı Hak’la mülâkatta bulunduğu bir gece de gelecek.

Çok şerefli bir ayın içindeyiz. Yani bu ayda -inşâallah- gücümüzü Allah yolunda kullanmaya, mesâimizi Allah yolunda sarf etmeye daha çok gayret edersek -inşâallah- büyük tecellîlere nâil oluruz Rabbimiz’in lûtfuyla.