Müʼmin, Bal Arısına Benzer

Efendimiz buyuruyor ki:

“Müʼmin, bir bal arısına benzer. Temiz olanı yer (yani helâl yer), temiz olan şeyler ortaya koyar (yani Hakkʼın rızâsına uygun olan işleri yapar, sâlihlerle, sâdıklarla beraber olur), konduğu yeri ne kırar ne de bozar (orayı ihyâ eder).” (Ahmed bin Hanbel, II, 199)

Demek ki Rasûlullah Efendimiz bize bir arıdan bir misal veriyor. Yani arıya bakıp bir ibret alma.

Cenâb-ı Hak:

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ

(“Yaratan Rabbinin adıyla oku!” [el-Alak, 1]) buyuruyor. Rabbinin adıyla oku.

Demek ki en mühim okunacak, Rasûlullah Efendimizʼi okuyabilmek. Oʼnu ashâb-ı kirâm okudu. Nerede okudu? Kalpte okudu. “Canım, malım, her şeyim Sana fedâ olsun yâ Rasûlâllah, Sen emret!”dedi.