Mevlânâ Hazretleri’nin Gece Özlemi

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleriʼnin bir geceyi özlemesi var mısrâlarında. Şöyle özlüyor:

Ey dost, gönlünü aşk-ı ilâhî ile doldur,

Mestâneye ekmek sözü etmekten uzak dur.

Sun kevseri kansın suya hep teşne gönüller,

Deryada yüzen canlı sudan başka ne ister?

Doldur o aşk-ı ilâhî ile yine doldur, yine bir sun,

Dursun gece ey dost, onu durdur ne olursun!

Vur uykumu zincirlere vur, geçmesin anlar,

Varmaz gecenin farkına varmaz uyuyanlar!..