Kulu Rabbinden Uzaklaştıran 3 Engel

Kulu Rabbinden uzaklaştıran üç engel:

Birincisi kibir. Kökü Cehennem’de. Enâniyet.

İkincisi cimrilik ve israf. Mülk Allâh’a ait çünkü.

Üçüncüsü hamâkat. Dünyanın, nefsin putperesti olmak. Bu da Cenâb-ı Hak’tan kulu uzaklaştıran üç menfî haslet.