Îmandan İhsâna HAK YOLCULUĞU

Hak dostları ömürleri boyunca -tâbir câizse- benliğe iptal damgası vurup hiçliğe varabilmenin gayreti içinde olmuşlar ve:

“Bir kişide benlikten bir harf kalırsa, o Allah dostu olamaz.” buyurmuşlardır.

Zira Hakk’ın dergâh-ı izzetine yol bulabilmek için evvelâ benlik perdesini aradan kaldırmak gerekir. Bunun içindir ki ârif gönüller; “Sen çıkınca aradan, kalır seni Yaratan.” demişlerdir.

Yayın: Erkam Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2009

Eseri temin etmek için tıklayınız….