İftar Verirken Ölçü

İftar verirken sadece zenginlere vermek, o da doğru değil. Herkes sofrasını imkânları nisbetinde açar. Servet sahipleri de sadece kendi çevresine vermez. Herkes günlerce imkânı kadar iftarlar vermenin gayreti içinde olmalıdır. Tabi bugün maalesef lüks yerlerde olan iftarlar, buraya fakirler-garipler çağrılmıyor. Burada bir gövde gösterisi olmuş oluyor, bir riyâ girmiş oluyor. Yani böyle bir, zenginlerin çağırılıp fakirlerin çağırılmadığı bir sofra, abes bir sofradır.

Rasûlullah Efendimiz:

“Ne kötü bir düğündür ki orada varlıklılar, imkânlılar çağırılır, garipler, yalnızlar, kimsesizler çağırılmaz.” (Buhârî, Nikâh, 72; Müslim, Nikâh, 107)

Onun için bu, her ibadetin rûhânî tarafına dikkat etmek lâzım.