Hizmette 101 Esas

Bahâüddîn Nakşibend Hazretleri buyurur:

“Üstâdım bana şu nasihatlerde bulundu:

«–Kalplere dikkat et! Düşkünleri, zayıfları ve gönlü kırıkları gözeterek onlara hizmet et! Halkın küçük gördüğü ve iltifat etmediği kişilere sen iltifat et ve onlara karşı tevâzû ve mahviyet göster!..

Hayvanların bakımını da tevâzû ve îtinâ ile yerine getir. Zira hayvanlar da Allah Teâlâ’nın mahlûkudur. Hasta ve yaralı olanların tedâvisiyle meşgul ol!..

Yol ve geçitlerin bakımıyla da alâkadar ol! Eğer yol üzerinde in-sanların hoşlanmayacağı bir şey görürsen onu kaldırıp temizle ki oradan geçenlere bir zarar gelmesin!»

Üstâdımın bu tavsiyeleri üzerine ben de bu hizmetlerle meşgul oldum. Öyle ki, bu hizmetleri yedi sene büyük bir nîmet telâkkî ettim. O Allah dostunun bana emrettiği her ameli, büyük bir sadâkatle yerine getirdim. O amellerden her birinin kendi ahvâlim üzerindeki tecellîlerini de müşâhede ettim.”

Yayın: Erkam Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2013

Eseri temin etmek için tıklayınız….