Cenab-ı Hak Seviyor, Sevdiğini Sevdiriyor

Hazret-i Aliradıyallâhu anh-:

“Sâlih ve sâdık insanlarla beraber olun, onlarla oturup kalkın ki; (onların karakter ve şahsiyeti sizlere sirâyet etsin.) İnsanlar hayatta iken sizleri özlesinler, vefat ettiğinizde de sizlere hasret duysunlar.”

Zira Cenâb-ı Hak sevdiği kulu sevdiriyor. İşte ashâb-ı kirâm, işte evliyâullah, işte Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri, Bahâüddîn Nakşibend Hazretleri, Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri. Cenâb-ı Hak seviyor, sevdiriyor. Bizim günde kaç ziyaretçimiz var, Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleriʼnin, Hâlid bin Zeyd Ebû Eyyûb el-Ensârîʼnin günde kaç ziyaretçisi var? Cenâb-ı Hak seviyor, sevdiğini sevdiriyor.