Câfer-i Sâdık Hazretleri Buyurur: “Babam Beni Üç Şeyle Terbiye Etti…”