Bişr-i Hâfî Hazretleriʼnin Gece İbâdeti Cevabı

Bişr-i Hâfî Hazretleriʼne diyorlar ki:

“‒Geceleri hep ayaktasın, ibadette, tâattesin (diyorlar). Biraz geceleri istirahat etsen olmaz mı?” diyorlar.

O da diyor ki, şöyle hikmetle cevap veriyor:

“‒Allah Teâlâ Rasûlullah Efendimizʼin geçmiş-gelecek bütün günahlarını bağışladığı hâlde O, geceleri ayakları şişinceye kadar secde yerini ıslatıncaya kadar Allâhʼa kulluk ve tâat hâlindeydi. Benim ise durumum meçhul, benim için böyle bir teminat yok.”