Âişe Vâlidemiz, Efendimiz’in geceleri nasıl ihyâ ettiğinin bir misâlini şöyle anlatıyor…