3 Şeyin Hududunda Durmasını Bilmelidir

  • Üç şeyin hududunda durmasını bilmelidir:

“İsteklerin hududunda. (Aşırı istek, zarara götürür.)

Aklın hududu. (Kurʼân ve Sünnet muhtevâsında olacak.)

Hayatın hududu. (O da bir, ashâb-ı kirâmın muhtevasına yakın bir hayat tarzın olacak.)

[Hikmet ehlinin bâzı husûsî öğütlerinden]