3 Şey Saâdetin Sırrıdır

Üç şey, saâdetin sırrıdır. (Saâdetin sırrı şu üç şeydedir):

  1. Tevâzû sahibi olmak,
  2. Kanaat ile zenginleşerek huzur bulmak, (kanaat ile zenginleşmek),
  3. Ölümü sık sık tefekkür ederek, esas hayatın âhiret hayatı olduğunun idrâki içinde olabilmek.[Hikmet ehlinin bâzı husûsî öğütleri]