28 Şubat 2018

Roger Garaudy, Yıldız Sarayı’nda bir konferans vermişti. Oradaki şu ibretli tespitleri, hâlâ canlı bir hakîkattir:

“Asıl hasta olan, Batı’nın kendisidir. Sizler hak üzere olduğunuz için, aslında sapasağlamsınız. Maalesef bu sağlamlığın farkında olmadığınız için, Batı’yı taklit ediyorsunuz.

Yine maalesef ki sizler İmâm-ı Âzam gibi dünya çapında devâsâ bir İslâm hukukçusunu hakkıyla tanımıyorsunuz. Ne yazık ki, onun dehâsını müslümanlara ben anlatmak mecburiyetinde kalıyorum. Hâlbuki ben, yakın bir zaman önce müslüman oldum…”