18 Aralık 2015

Ömrümüzün her ânında; bizim için şefkat ve merhamet dolu, rakik bir sîne olan Fahr-i Kâinat Efendimiz’e ümmet olma lûtfuna erişmenin saadet ve sürûru içinde olmalıyız. Fânî kaygı ve endişelerin girdabında boğulmamalıyız.

Düşünmeliyiz ki;

Efendimizʼe ümmet olmaktan daha büyük armağan, daha büyük servet, daha büyük bir devlet ne olabilir? Oʼna râm olan bir gönül için, bundan daha büyük bir mazhariyet ve ikram düşünülebilir mi?

Dünyadaki bütün nîmetler fânîdir. Peygamber Efendimiz vâsıtasıyla kazanılacak olan saâdet ise ebedîdir.