17 Ocak 2017

Günümüzde edepsizlik ve hayâsızlık; menfî neşriyatla, moda ve reklâmlarla, bilhassa genç nesillerimize empoze ediliyor. “Herkes böyle giyiyor, herkes bunu yapıyor…” denilerek, ar damarı parçalanıyor.

Hâlbuki maddî-mânevî belâlardan korunabilmek için, hayâ ve edebe titizlikle riâyet şarttır. Nasıl ki Hazret-i Âdem ile Havva Vâlidemiz, nedâmet ve tevbenin ilk işareti olarak edebe büründüler ve Cennet’te kendileri dışında hiçbir insan olmadığı hâlde hayâ ederek örtünmeye çalıştılar ise, âhir zamanda kahr-ı ilâhîden muhâfaza olmak isteyen mü’mine yakışan da budur.

Şâir ne güzel söyler:

Edep bir tâc imiş nûr-i Hudâ’dan,

Giy o tâcı emîn ol her belâdan…