08 Ekim 2017

1890’da yayınlanan Redhouse Türkçe-İngilizce Lügat’te 92 bin Türkçe kelime yer alırken 1945’te Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı Türkçe Sözlük’te bu sayının 15 bine kadar düşürülmüş olması, “sadeleştirme” adı altında İslâm kültürüne karşı darbe olarak yapılan “kısırlaştırma” faaliyetinin bâriz bir misâlidir.

Bu tahribâtın esas gayesi, milleti ve bilhassa yeni nesilleri İslâmî ve Kur’ânî kültürden uzaklaştırmaktır. Buna her ne kadar millîleştirme, arı Türkçe gibi isimler verilmiş olsa da Batı dillerinden gelen kelimelere karşı aynı ayıklamanın yapılmamış olması, bilâkis onların bilhassa muhafaza edilmiş olması, bu işteki art niyeti çok bâriz bir sûrette ortaya koymaktadır.