04 Ağustos 2014 Pazartesi

Ebûʼl-Hasan Harakānî Hazretleri, ziyaretine gelen Sultan Mahmudʼa şu nasihatlerde bulunur:

“Dört şeye dikkat et;

TAKVÂ,

CEMAATLE NAMAZ,

CÖMERTLİK,

HALKA ŞEFKAT.”