02 Mart 2015

Mecâzî aşktan hakîkî aşka yükselen Mecnûn’un bütün zaferi, Mevlâ’ya giden yolda Leylâ’yı son durak edinmemesidir. Leylâ, yerine göre karşı cinstir, yerine göre servettir, yerine göre makam ve mevkîdir.

Vâsıtanın gâye hâline getirilmesi ne hazindir!..