01 Nisan 2023

Zekât, verilmesi gerekenin asgarîsidir. Sadaka ve infakları da artırmak lâzımdır. Bilhassa zor zamanlarda, ihtiyaçtan fazlasına sahip olan imkân sahiplerinin tek vazifesi zekâttan ibaret değildir. Nitekim 6 Şubatta meydana gelip 11 vilâyetimizde pek çok can kaybına ve büyük tahribâta yol açan deprem felâketi de böyle husûsî zamanlardandır.