Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Kimdir?

1942 yılında İstanbul Erenköy’de doğdu. Babası Mûsâ TOPBAŞ, annesi de H. Fahri KİĞILI’nın kerîmesi Fatma Feride Hanım’dır.

İlk eğitimini Erenköy Zihni Paşa İlkokulu’nda tamamladı. İlkokul yıllarında özel Kur’ân eğitimi aldı. 1953 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu’na girdi. O yıllarda bu okul, Osmanlı’nın ulu çınarlarının bakıyyeleri sayılan M. Celâleddin ÖKTEN, Mâhir İZ gibi üstadların, Nureddin TOPÇU gibi Batı’da eğitim almış mütefekkirlerin hocalık yaptığı önemli bir kurumdu. Amcası ve akrânı Âbidin TOPBAŞ ile bu okulu 1960 yılında tamamladı. İmam-Hatipli yıllarda söz konusu yaşlı hocalardan başka M. Zekâi KONRAPA, Yaman Dede (Abdülkadir KEÇEOĞLU), Ahmet DAVUTOĞLU, Mahmud BAYRAM, Ali Rızâ SAĞMAN hocalardan ders aldı.

İmam-Hatip yıllarında Üstad Necip Fâzıl’ı tanıdı. O’nun yakın çevresinde bulundu, sohbetlerinin müdâvimi, Büyük Doğu dergisinin takipçisi, eserlerinin okuyucusu ve de fikirlerinin maddî ve mânevî destekçisi oldu.

İmam-Hatip Lisesi’ni tamamladıktan sonra bir süre ticaret ve sanayi ile meşgul oldu. 1962 yılında askerliğini amcasıyla birlikte Siirt-Tillo’da yedek subay öğretmen olarak yaptı. Görevi sırasında gönlüne öğretmenlik sevdâsı düştü ve insanları eğitmekten ve gençlerle meşgul olmaktan haz alır oldu.

Askerlik dönüşü tekrar kendini sanayi ve ticaretin içinde buldu. Ancak o, ilim ve hayır hizmetlerinden hiç kopmadı. İlim Yayma Cemiyeti’nde faal olarak çalıştı. Kendi işyeri âdeta bir hayır kurumu ve vakıf gibiydi; talebelere burs verir, fukaraya yardımcı ve destek olurdu. Âilenin hayır hizmetleri âdeta onun uhdesindeydi. Yazıhânesinde îfâ ettiği bu hizmetleri Hüdâyî Vakfı’nın kuruluşundan sonra bu vakfa taşıdı. Kuruluşuna öncülük ettiği vakfın hizmet ufkunu önce ülkelere sonra kıtalara açtı. Türkî Cumhuriyetler başta olmak üzere bütün kardeş millet ve topluluklardan gelen gençlere maddî ve mânevî destekte bulunarak yetişmelerinde yardımcı oldu.

Tarih, edebiyat ve şiire merakı sebebiyle 1990’lı yıllardan sonra yazı hayatına başladı.

Eserleri:

 1. Mesnevî Bahçesinden BİR TESTİ SU
 2. RAHMET ESİNTİLERİ
 3. Tarihten Günümüze İBRET IŞIKLARI
 4. Âbide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle OSMANLI
 5. İSLÂM ÎMAN İBÂDET
 6. NEBÎLER SİLSİLESİ 1-3
 7. HAZRET-İ MUHAMMED MUSTAFA 1-2
 8. Îmandan İhsâna TASAVVUF
 9. VAKIF-İNFAK-HİZMET
 10. Gönül Bahçesinden MUHABBETTEKİ SIR
 11. Gönül Bahçesinden SON NEFES
 12. Gönül Bahçesinden SAÂDET DAMLALARI
 13. Mesnevî Deryâsından ÂB-I HAYAT KATRELERİ
 14. Dünyadaki Cennet HUZURLU ÂİLE YUVASI
 15. Muhammed Mustafa (s.a.v.) EMSALSİZ ÖRNEK ŞAHSİYET
 16. HÜDÂYÎ’NİN ZİYAFET SOFRASINDAN
 17. TARİHE YOLCULUK
 18. FAZÎLETLER MEDENİYETİ 1-2
 19. HACC-I MEBRUR ve UMRE
 20. Ebedî Fecre Doğru MUHABBET ve MÂRİFET
 21. Mesnevi Bahçesinden İNSAN DENİLEN MUAMMÂ
 22. Gönül Bahçesinden ÖYLE BİR RAHMET Kİ
 23. Gönül İkliminde DAMLADAN DERYAYA
 24. İHLÂS VE TAKVÂ
 25. SIR ve HİKMET 1-2
 26. Peygamber Mesleği: İNSANIN EĞİTİMİ
 27. Gönül Bahçesinden HAK DOSTLARININ ÖRNEK AHLÂKINDAN 1-2
 28. EĞİTİMDE 101 ADIM
 29. Îmandan İhsâna HAK YOLCULUĞU
 30. BİR NASİHAT, BİNBİR İBRET…
 31. ASR-I SAÂDET TOPLUMU
 32. Nebevî Bir Eğitim Metodu SOHBET VE ÂDÂBI
 33. Mânevî Zirvelerin Ulvî Basamağı HİZMET
 34. Kâinat, İnsan ve Kurʼânʼda TEFEKKÜR
 35. Hakkʼa Adanmış GENÇLİK
 36. 40 Soru 40 Cevap
 37. GÖNÜL YOLCULUĞU
 38. Fahr-i Âlem – Habîb-i Hüdâ HZ. MUHAMMED MUSTAFA
 39. Damla ve Derya DÜNYA ve ÂHİRET
 40. ALTIN SİLSİLE
 41. NESİL ENDİŞESİ
 42. Hak Din İSLÂM
 43. MÜSLÜMANIN PARA İLE İMTİHANI
 44. HİDAYET GÜNEŞİ
 45.  Muhteşem Bir Mâzîden İhtişamlı Yarınlara ECDÂDIMIZ ve BİZ
 46. HİZMETTE 101 ESAS
 47. Gönül Bahçesinden HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER 1
 48. İSLÂM NAZARINDA AKIL ve FELSEFE
 49. Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed – Ebedî Mûcize Kurʼân-ı Kerîm
 50. Cihânın Gördüğü En Mükemmel Muallim EN BÜYÜK İLÂHÎ RAHMET
 51. SIR VE HİKMET İNCİLERİ 1-2
 52. Müslümanın Kendisiyle İmtihanında TASAVVUF
 53. O (s.a.v.) Nasıl Öğretirdi?
 54. Oʼnun (s.a.v.) Eğitim Lisânı
 55. Gönül Dergâhından HAKÎKAT İNCİLERİ
 56.  Muhteşem Bir Mâzîden İhtişamlı İstikbâle (Türkçe-Osmanlıca)
 57. Hak Dostlarından Hikmetler – BÂYEZÎD-İ BİSTÂMÎ
 58. Eğitimde Önceliklerimiz
 59. Hak Dostlarından Hikmetler – CÂFER-İ SÂDIK
 60. Hak Dostlarından Hikmetler – İMÂM-I RABBÂNÎ
 61. Bizim Medeniyetimiz
 62. Gönüller Sultânı Efendimiz (s.a.v.)ʼe MUHABBET
 63. Kalbin Göz Yaşları
 64. Sâliha Hanım
 65. Mekteb-i Âlem KÂİNAT KURʼÂN VE İNSAN
 66. Hak Dostlarından Hikmetler – HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ
 67. Hak Dostlarından Hikmetler ŞÂH-I NAKŞİBEND
 68. Toplumun Kalbindeki Yara İSRAF
 69. Rahmet Peygamberi -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ve Biz (Mülâkat)
 70. Cihan Semâmızda Bâkî Kalan HOŞ SEDÂLAR
 71. Fahr-i Kâinât Efendimiz
 72. Peygamber Edebi
 73. Ebediyet Yolculuğu
 74. Hak Dostlarından Hikmetler  HAZRET-İ MEVLÂNÂ
 75. Bir Günün Muhâsebesi
 76. O’nun Muhteşem Ahlâkı
 77. Osman Nûri Topbaş Hocaefendi ile Mülâkatlar
 78. Mevlana İkliminde Gençlerle 12 Soru – Cevap
 79. En Büyük Nimet
 80. Sual ve Cevaplarla TASAVVUFÎ MÜLÂHAZALAR
 81. O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Ne Öğretti, Nasıl Öğretti ve Ne Hâsıl Etti?
 82. Aklın Cinneti DEİZM
 83. Hidâyetlere Vesile Olmak

Kitapları birçok dile çevrilen Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, bu dillerin konuşulduğu ülkelerden gelen seminer, konferans ve panel tekliflerini kabul ederek, fikirlerini paylaşmakta ve bunu insanlığa hizmet anlayışı içerisinde sürdürmektedir.

Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, evli ve dört çocuk babasıdır.