29 Ağustos 2016

Îmânın ilk meyvesi merhamet, onun ilk tezâhürü de Yaratan’dan ötürü yaratılanlara şefkatle “hizmet”tir. Elimizdeki her türlü nîmeti muhtaçlarla paylaşarak onların mahrumiyetlerini telâfî etmektir. Aslî mânâsıyla “hizmet”, Allah rızâsı için yapılan her türlü müsbet faaliyeti ifade eder. Nefsin ve şeytanın hizmetkârı olmak ise, aslâ hizmet olarak adlandırılamaz.