17 Mart 2020

Şeyh Sâdî Hazretleri buyurur:

“İyi günlerinde fakirlerin, gariplerin, muhtaçların gönlünü al. Onların gönlünü almak, başa gelecek belâları defeder. Muhtaç senden hâlini arz ederek bir şey isteyecek olursa, ver. Vermediğin takdirde, bir zâlim çıkar, senden zorla alır.”

Türkiyemiz, mahdut imkânlarına rağmen 2011 yılından bu yana ülkemize sığınan Suriyeli mültecilere kol-kanat gerdi, bugüne kadar onlara 40 milyar dolar yardım etti. Zengin Avrupa ise söz verdiği 6 milyar euro yardımı dahî göndermedi.

Türkiyemiz, bugün bütün sıkıntılara rağmen yine de şükredilecek bir hâlde. Lâkin şimdi sadece İtalya, virüs salgınından korunmak için 25 milyar euroluk bütçe ayırıyor. IMF 1 trilyon dolar hazırladığını îlân ediyor. Bugün bütün dünya; vaktiyle sırt döndükleri mazlum, mağdur ve muhtaç insanlardan esirgediklerinin kat kat fazlasını, bir virüs salgınından kurtulmak için ödüyor.

Hadîs-i şerîflerde buyrulur:

“Sadaka belâyı defeder.” (Bkz. Tirmizî, Zekât, 28/664; Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, I, 108)

“Merhamet edenlere, Cenâb-ı Hak merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki, gökyüzündekiler de size merhamet etsin…” (Tirmizî, Birr, 16; Ebû Dâvud, Edeb, 58)