16 Ekim 2019

İnsan, birçok fakülte bitirse, sayısız kitap okusa, onlarca fabrika kursa, fakat kendi özüne yabancı kalmışsa, yani kulluğunun farkına varamamışsa, bu dünyada var oluş gayesinden bîhaber yaşıyor demektir.

Necip Fâzıl’ın şu beyti, gafletle ziyan edilen bir ömrü ne güzel hulâsa eder:

Tam otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum;

Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum…