13 Nisan 2019

Kişinin ilâhî hesap günü, lehinde ve aleyhinde en büyük şahidi, yine kendisi olacaktır. Nitekim âyet-i kerîmede:

“O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını Biz’e elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder.” (Yâsîn, 65) buyrulmaktadır.