12 Ocak 2016

Namaz, oruç, nasıl ferdî ibadetler ise “hizmet” de Cenâb-ı Hakk’ın kullarından talep ettiği ictimâî bir kulluk vazifesidir. Zira mü’min, devrin akışından kendini mesʼûl görmelidir. Kendi fânî vücudunun selâmetinden ziyâde, bir parçası olduğu ümmetin hayâtiyeti, sıhhati, selâmeti onun gönlünü daha çok meşgul etmelidir. Gönlün bu endişeyle dolu olması, îmânın kemâle ermesi için şarttır. Nitekim hadîs-i şerîfte:

“Müʼminlerin dertleriyle dertlenmeyen, onlardan değildir.” buyrulmuştur. (Hâkim, IV, 352; Heysemî, I, 87)