11 Ekim 2019

Nasıl ki hukukçu olanın kalbine evvelâ adâlet duygusunu ve hakkāniyet şuurunu aşılamak gerekirse -hangi sahada olursa olsun- ilim tahsil edenin kalbine de Allah korkusu ve muhabbetini, kul hakkı hassâsiyetini, îmânın ilk meyvesi olan şefkat ve merhameti de nakşetmek gerekir.