11 Ağustos 2018

İbrahim -aleyhisselâm- malıyla, canıyla ve evlâdıyla Allah yolunda fedakârlıkta bulunmuş, böylece “Halîlullah” mertebesine vâsıl olmuştur. Ancak yükseldiği o ulvî makamda, karşısında nice ufuklar açılmış, ötelerden kendisine nice muhteşem tecellîler nasip olmuş ve o da bu tecellîler karşısında acziyete bürünerek şöyle niyâz etmiştir:

(Yâ Rabbi! İnsanların) diriltilecekleri gün beni mahcup etme!” (Bkz. eş-Şuarâ, 87)