10 Ocak 2019

Allâh’ın ve Rasûlullah Efendimiz’in üzerimizde hakkı var. Cenâb-ı Hak mü’minlerin “kardeş” olduğunu beyân ediyor; mü’min mü’mine zimmetlidir. Üzerimizde din kardeşlerimizin hakkı var. Diğer taraftan, hidâyet bekleyen insanlar var; onlar da insanlıktaki eşimiz. Onlara da İslâm’ın karakter ve şahsiyetini hâlimizle, kālimizle tebliğ etmek vazifemiz. Cihad elzemdir, lâkin cihad, toprağı kanla sulamak değil, gönüllerin fethidir.