10 Mayıs 2018

Rabbimiz’in lûtuf ve merhametine muhtaç olduğumuz nisbette, biz de O’nun muhtaç kullarına ve bütün mahlûkâtına karşı cömert ve lûtufkâr olmak zorundayız. Zira onlar, bizler için bir imtihan mevzuudurlar.