09 Ocak 2019

Tefekkür, bir îman anahtarıdır. Hak ve hakîkate karşı âmâ olmayan bir kişinin; kâinatta sergilen hârika tecellîlerdeki ilâhî imzâyı, nâdide nakışları ve sonsuz kudret akışlarını görmemesi mümkün değildir. Öyle ki başındaki göz âmâ bile olsa, yine de o, basiret gözüyle âşikâr olarak görür. Mevlânâ Hazretleri’nin buyurduğu gibi:

“Âmâ bir kimse bile noksansız bir Güneş’in doğduğunu, harâretinden anlar.”