09 Mayıs 2018

Mü’minler, birbirini yıkayan iki el gibi olmalıdır. Yani birbirinin maddî-mânevî noksanını telâfi etmeli, sevinç ve hüznünü paylaşmalı, kusurlarını affetmeli, dâimâ hakkı ve hayrı tavsiye etmeli ve din kardeşini Allah katında kendinden daha üstün bir insan olarak görmelidir.