09 Haziran 2019

Ömrün her ânı, rızâ-yı ilâhîyi tahsil fırsatıdır. Mühim olan, ilâhî rahmete ulaştıracak vesîlelerin arayışı içinde bulunabilmektir. Bunun için; “Her geçeni Hızır, her geceni Kadir bil!” düstûruyla, bütün ömrü feyizli bir Ramazan iklîmine dönüştürmeye gayret göstermek îcâb eder.