Kurʼân-ı Kerîmʼe yapılan rezil saldırılar üzerine…