Kurʼân-ı Kerîmʼe yapılan rezil saldırılar

Yüce kitabımız Kurʼân-ı Kerîmʼe yapılan rezil saldırılar üzerine…

Osman Nuri Topbaş
Günümüzde İslâm düşmanları tarafından Kur’ân-ı Kerîm’in yakılması hâdiseleri, onların içinde bulundukları acziyet ve zavallılığın apaçık bir tezâhürüdür. Zira Cenâb-ı Hak, ebedî mûcize olan Kurʼân-ı Kerîm...