Kurʼân-ı Kerîmʼe yapılan aşağılık saldırılar üzerine

Ebedî mûcize, yüce kitabımız Kurʼân-ı Kerîmʼe yapılan aşağılık saldırılar üzerine…

Osman Nuri Topbaş
Hak ile bâtılın mücâdelesi, kıyâmete kadar devam edecektir. Çünkü tarih; tekrar tekrar sahnelenen bir tiyatro oyunu gibidir. Rol alanlar değişse de senaryo değişmez. İbn-i Haldunʼun...